Ana Sayfa Spor & Beslenme İçsel Pazarlama Stratejileri Hakkında Merak Edilenler

İçsel Pazarlama Stratejileri Hakkında Merak Edilenler

İçsel pazarlama stratejileri; içsel pazarlamada amaca ulaşmak için uygulanan yöntemlerin tümüdür.

Etkin bir içsel pazarlama stratejisi uygularken dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar vardır. Bunlar;

  • İşletmede çalışan herkes müşteri herşeydir anlayışını benimsemeli ve müşterilerin kendi maaşları için gereken kaynağı sağladığının farkında olmalıdır.
  • İşletmenin hedefleri, politikaları ve stratejileri tüm çalışan düzeylerince öğrenilmeli, anlaşılmalı ve benimsenmelidir.
  • İşletmenin çalışanlarının fikirlerini dinlemeye açık bir ortam yaratılmalı ve bu fikirlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için çalışanlar teşvik edilmelidir.
  • İşletmede çalışanlar arası tartışma, görüş ve fikir paylaşımında bulunma ve görüşleri eleştirme ortamı oluşturulmalıdır.
  • İşletme içerisinde çalışanlara sunulan eğitim, kariyer ilerlemesi, terfi ve diğer hakların tüm seviyedeki çalışanlara açık olması sağlanmalıdır.

Unutulmaması gereken , işletmenin karlılığı için işletme sahipleri, çalışanları ve müşterileriyle bir bütün olarak görülmeli ve bu yönde etkin bir entegre yönetim anlayışı benimsenmelidir.

İçsel pazarlama, ihtiyaçları karşılanan iç müşterilerin yani çalışanların örgüte çekilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve örgütte kalmalarının sağlanmasıdır.

İçsel pazarlamanın temel amacı, motivasyonu en yüksek düzeyde, müşteri yanlı düşünen ve müşteri yönlü hareket eden tutan çalışanı elde tutarak bu kişilerin iş tatminini sağlamak amacıyla dış müşterilerin tatminini sağlamak ve bu tatmini üst düzeye çıkarmayı elde etmektir.

İşletme faaliyetlerinin odak noktası dış müşterilerdir. Çalışanların tatmininin sağlanmasıyla dış müşterilerin bağlılığı ve işletmeyi tekrar tercih etme olasılığı artar.

İÇSEL PAZARLAMA UZMANLIK EĞİTİMİ