Ana Sayfa Eğitim Koçluk ve Danışmanlık Arasındaki Farklar

Koçluk ve Danışmanlık Arasındaki Farklar

Koçluk ve danışmanlık arasındaki farklar nelerdir? Koçluk ve danışmanlık hangi benzer ve farklı yönlere sahiptirler? Kapsamlı ve doğru bilgiler burada! Hemen başlayalım!

Koçluk ve Danışmanlık Arasındaki Farklar Nasıl Anlaşılır?

Birbirleriyle bazen aynıymış gibi görünen iki kavrama bakıyoruz. Tabi ki ikisi de farklı. İkisinin belirgin farkları var. İlk bakışta fark etmesi kolay olmayabilir. Yine de ikisi farklı. Hangi yönleriyle karıştırıyoruz, neler benzer ve neler farklı biraz bu konu üzerinde duralım.

Koçluk nedir?

Koçluk, hedefleri belirleme, hedeflere ulaşma, değişimlere ayak uydurma, performans geliştirme, motivasyon, alışkanlıklar edinme ve alışkanlıklar kazanma gibi konularda destek sağlayan profesyonel bir süreçtir. Koçluk, insanların tam potansiyellerine ulaşmaları, kişisel anlamda gelişmeleri, yeni yetenekler geliştirmeleri ve yaşamlarına yön vermeleri için bireylere destek olur.

Danışmanlık Nedir?

Danışmanlık, belirli konularda uzman olan profesyonellerce ulaşılmak istenen hedeflere nasıl ulaşılabileceğini gösteren süreçtir. Bireylere ya da organizasyonlara uzman görüşü sunmaktır. Bu sayede bireylerin veya organizasyonların hatasız veya en az hata ile işlevsel bir hale gelmesini sağlar. Mevcut olan ancak çeşitli sorunlara maruz kalmış dinamiklerin tekrar işlemesini sağlar.

Danışmanlar, ne yapılacağı konusunda net ve hazır bilgi aktaran, fikir veren kişilerdir. Teknik ve sisteme ait uzaklık isteyen konularda devreye girerler. Hizmet alanı bireysel değil, organizasyonun tümü veya bir parçasıdır. Koçluk kimi zaman akıl hocalığı ile eş anlamlı olarak kullanılır. Halbuki koç soruların cevaplarını önceden bilmez ve direkt hazır çözüm sunmaz.

Koçluk ve Danışmanlık Hangi Yönlerle Birbirine Benziyorlar?

Koçluk ve danışmanlık arasındaki farklar aslında fazlaca olsa da onların benzer yönleri daha ön planda oluyor. Bu benzerlikler nedeniyle iki kavram birbirine sık sık karıştırılıyor. Şimdi sizlerle koçluk ve danışmanlık arasındaki benzerliklere bakalım.

Hem koçluk hem de danışmanlık, başarılı sonuçlar elde etmek için vardır.

Koçluk da, danışmanlık da başarılı sonuçların elde edilmesini önemserler. Sözleşmeler incelendiğinde başarı kriterlerinin de ifade edildiğini görürüz. Hem koçlar hem de danışmanlar onlara danışan bireylerin veya organizasyonların neler istediklerini net bir biçimde anlayarak destek olmaya başlarlar. Başarılı sonuçların elde edilip edilmediği de genellikle çeşitli göstergelerle anlaşılmış olur. Örneğin performans artışı hatalı ürünlerin sayısının azalmasıyla gözlemlenebilir.

Koçluk ve Danışmanlık Arasındaki FarklarKoçluk ve danışmanlık, gelişimin gerçekleşeceği bir atmosferin oluşmasını önemser.

Bazı hedeflere ulaşılması istenebilir. İnanın, bir konu koç veya danışana kadar gelmişse çoğu zaman hedefe ulaşılmak istenen atmosferle ilgili bir sorun vardır. Çünkü çözüm için genellikle denemeler yapılsa da hedefe ulaşmak için uygun bir atmosfer sağlanmamışsa çabalar sonuç vermeyebilir ya da sürdürülebilir bir gelişme sağlanamayabilir. Çözüm yaklaşımlarının hayata geçebilmesi için gerekli atmosferin sağlanması gerekir. Koç ve danışan da bu atmosferin sağlanması gerektiğini iyi bilirler. Bunu organ nakline benzetebilirsiniz. Organ çalışır vaziyette olabilir ancak bedene uygun olması gerekir. Yoksa organ o bedende çalışmayacaktır. Hem koçluk hem de danışmanlıkta işe yarayacak olan metotlar olsa da birey ya da organizasyona uygun olmayacaksa sonuç alınamayacaktır.

Yeni yeteneklerin geliştirilmesini desteklerler.

Dolayısıyla zaman zaman uygun atmosferi oluşturmak için iş başa düşer. Bireylerde yeni koşullara uyum sağlayabilmek için gerekli olan yeteneklerin geliştirilmesi gerekebilir. Bu noktada koç veya danışan yeni yeteneklerin geliştirilmesi konusunda rehberlik ederler. Koç, çeşitli koçluk araçlarıyla bireylerde farkındalık arttırabilir, danışmanlar ise doğrudan eğitim programlarını organize edebilirler. Birey veya organizasyonun ihtiyaç duyacağı yeteneklerin gelişmesi için harekete geçerler.

Gelişimin hızlı gerçekleşmesini sağlarlar.

Bu sayede hem koçlar hem de danışanlar hızlı ve verimli bir gelişim süreci sağlamış olurlar.

Tüm bu yönleriyle koçluk ve danışmanlık süreçleri birbirine benzerler. Tabi ki başarılar göz önünde oldukça da bu benzerlikler akılda kalır. Doğal olarak da iki kavram birbirlerine karıştırılabilir.

Koçluk ve Danışmanlık Arasındaki Farklar Nelerdir?

Biraz da farklılıklara değinelim.

Koçluk sürecinde danışan uzmandır. Danışmanlık sürecinde uzman olan kişi danışmandır.

Koçluk süreçlerinin danışan merkezli olduğuna eğitimimizde değiniyoruz. Çünkü koçlar, danışanların içinde bulundukları koşulların ana mimarları olduklarını biliyorlar. Dolayısıyla yapılacak olan tercihlerin de en iyi şekilde gerçekleşmesinin yine danışanlar sayesinde olacağını biliyorlar. Onların daha geniş bir perspektiften bakmalarına ve karar mekanizmalarını geliştirmelerine destek oluyorlar. Bu sayede de başarıya ulaşılıyor. Danışmanlıkta ise uzman olan kişi danışmandır. Danışmanlar, alanında uzman oldukları için uzman görüşü bildirirler. Tabi ki bu görüşlerin uygulanıp uygulanmayacağı danışmana verilen yetkilerle ilgilidir. Yine de tüm sürece dair önerilerin danışman tarafından ifade edildiğini söylemek gerekir.

Koçlukta danışanın içsel gelişimi önemlidir. Danışmanlıkta bireylerin içsel gelişimi ön planda değildir.

Danışmanlar, istenen hedeflere ulaşmakla ilgilenirler. Bu hedeflere ulaşmak için bireylerin içsel gelişimi gerekiyorsa onların içsel gelişimini de desteklerler. Ancak yine de asıl konu bireyin gelişimi değildir, sonuçlardır. Sonuçlara istenen koşullarla ulaşılması konusunda bireyin gelişimi zaman kaybettirecekse başka bireylerle süreci ilerletme yoluna gidilebilir. Koçlukta ise danışanların gelişimi ön plandadır. Hedeflere ulaşılması yolunda onlara destek olmak için çeşitli koçluk araçları sunulur ve gelişimleri takip edilir. Danışandan vazgeçmek söz konusu değildir, onların gelişimini desteklemek söz konusudur. Ancak onların gelişimine katkıda bulunmak mümkün olmadığında başka koçlara yönlendirilebilirler.

Genel olarak koçluk ve danışmanlık arasındaki farkları böylece ifade etmiş olduk. Eğer koçluk ve danışmanlık konularında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bizlerle iletişime geçin 🙂

Yaşam Koçluğu