Ana Sayfa İşletme Yöneticilik Kriterleri Nelerdir?

Yöneticilik Kriterleri Nelerdir?

Yöneticilik kriterleri nelerdir? İyi bir yönetici olmak için ne gibi yetkinliklere sahip olmak gerekir? Yönetici olmak isteyenler bu yazımızı okumadan yöneticilik eğitimine başlamayın.

Başarılı bir organizasyona ya da şirkete sahip olmak için öncelikle her kurumun misyonunu, yani ne yapmak istediğini, amacının ne olduğunu, neyi başarmak istediğini belirlemesi gerekmektedir. Şirketler, misyonların doğrultusunda üretimini yapmayı istedikleri ürün hakkında uzun ve kapsamlı araştırmalar yaparlar. Sonrasında belirledikleri misyonları çerçevesinde sermaye, personel, ar-ge çalışmaları gibi unsurlar organize edilir. Yani kurumlar ya da organizasyonlar öncelikle “neyi” yapacaklarını, daha sonrasında ise bunu “nasıl” yapacaklarını belirlemektedirler. Bu bağlamda yöneticiler, organizasyon içerisindeki “nasıl” ile ilgilenirler. Başarıya ulaşmak için neler yapabilirim ? En iyi başarıyı nasıl yakalarım ? Şirket içerisindeki faaliyetleri nasıl daha verimli hale getirebilirim ? Şirketimi uzun vadede başarıya nasıl ulaştırabilirim ? gibi birçok soru, yöneticilerin faaliyetlerini ve kurum içerisindeki önemini gösteren sorulardır aslında. Bu soruların cevabını en verimli şekilde üretebilen yöneticiler, hem kendilerini hem de faaliyetlerinden sorumlu oldukları kurumlarını uzun vadede başarıya ulaştırabilirler. Yöneticiler, faaliyetlerini en doğru şekilde gerçekleştirebilmeye odaklanırlar.

Yöneticiler, işletme içerisindeki faaliyetleri yürütülmesinden ve denetiminden sorumludurlar. Ayrıca yöneticiler sahip oldukları bu yetkilerin sorumluluğunu da almaktadırlar. İşletme içerisinde yetki devri de oldukça önemlidir. Başarıl yöneticiler, belirledikleri personellere yetki vererek, şirketin başarıya ulaşmasında onların da desteğini alırlar. Yönetici, yetki devri ve yetkilerden bahsetmişken yetki konusunda birkaç önemli detayın üzerinde durmak faydalı olacaktır.

Yetki Nedir ?

Şirketin ya da organizasyonun çeşitli aşamalarında hedeflenen amaçların gerçekleştirebilmesi için belirli görevleri yaptırma, denetleme ve düzene oturtma işini yetki

Yöneticilik Kriterleri

olarak tanımlıyoruz. Yetki, yöneticilere ya da belirlenen üst kişiye verilmiş bir haktır ve bu hak ilgili kurum ya da organizasyon tarafından, işletmenin hedeflerini gerçekleştirebilmek amacıyla verilir. Bu doğrultuda yöneticiler kendilerine verilmiş olan yetkileri en verimli şekilde gerçekleştirmek ile yükümlüdürler.

Yetki Devrinin Yöneticiler Açısından Önemi Nedir?

Yöneticiler her ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar, sonunda işi bitirecek ve ürünü üreterek sermayeye büyük katkı sağlayacak olan kişiler işletme içerisinde yer alan personellerdir. Yöneticinin bunun farkında olabilmesi oldukça önemlidir. Bu yüzden yöneticiler işletme içerisinde yetki devri gerçekleştirerek, personellerinin verimini ve bu doğrultu da şirketinin başarısını uzun vadede artırmalıdırlar. Yetki devri, yöneticilik kriterleri arasında yer alan önemli bir unsurdur. Yöneticiler yalnızca denetlemeli ve yönlendirmelidir. Bencil bir tavır sergileyerek çalışanlarına patronluk yapmak yöneticilik değildir. Başarılı yöneticiler yetki devri gerçekleştirerek, çalışanlarında işletme içerisinde önemli bir yere sahip olduklarını hissetmelerini sağlarlar. George S. Patton “İnsanlara asla işlerin nasıl yapılacağını anlatmayın. Onlara ne yapacaklarını anlatırsanız, zekalarıyla sizi şaşırtacak işler başaracaklardır!” sözüyle yetki devrinin önemini büyük ölçüde göstermiştir. Yöneticiler, çalışanlarının önlerine engel koymak yerine, var olan engelleri ortadan kaldırmalı ve yeni fikirler ve fırsatlar keşfetmelerine izin vermelidirler. Çalışanlarına böyle fırsatlar sunmak, hem yöneticiyi hem çalışanları hem de kurumu daha da başarılı kılmaktadır. Yetki verilen çalışanlar, bu yetkinin gücüyle faaliyetlerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirmeye yönelmekte ve kuruma olan güvenleri de artmaktadır. Bu yüzden yetki devri işletme içerisinde gerçekleştirilmesi gereken önemli faaliyetlerden biridir. Unutmayın, başarılı yöneticiler egoları ile değil zekaları ile hareket ederler.

Liderlik Okulu olarak sizlere oldukça faydasının olacağını düşündüğümüz online yöneticilik eğitimimiz sayesinde yöneticilik hakkında merak ettiğiniz birçok soruyu cevaplayabilirsiniz. Yöneticiyseniz ya da yönetici olma yolunda ilerliyorsanız, eğitimimizi izlemeniz gelişiminize büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Haydi zaman kaybetmeden aşağıdaki linke tıklayın. Eğitime başlamak için daha fazla zaman kaybetmeyin..

Yöneticilik Eğitimi